Vítejte na Kurzy-Rekvalifikace.CZ

Jsme největší český portál objektivně informující své návštěvníky o rekvalifikačních kurzech v ČR. Přinášíme Vám užitečné informace, rady a tipy o různých kurzech a školeních.

V každé sekci našeho portálu najdete kromě běžných informací i užitečné rady a tipy. Vycházeje z různých zdrojů informací o poskytovatelích rekvalifikačních kurzů, Vám při každém popisu také doporučíme nejideálnějšího poskytovatele – vycházejíce z objektivních referenčních vyjádření jeho zákazníků.

 

Co vlastně je rekvalifikace?

Obecně pojem rekvalifikace může mít dva význam:
A.) osvojení si kvalifikaci v zcela nové oblasti, jakož i získání první kvalifikace fyzické osoby v nějaké oblasti
B.) zvýšení úrovně kvalifikace fyzické osoby v oblasti její odbornosti

Kdy vzniká nejčastější potřeba získání rekvalifikace?

Lidé pociťují potřebu zdokonalit své dovednosti pomocí rekvalifikačních kurzů nejčastěji z těchto důvodů:
A.) Nedostatek vhodných pracovních příležitostí v oblasti jejich nynější odbornosti
B.) Snaha o změnu pracovního zařazení do oblastí, které považují za perspektivnější a zajímavějších
C.) Potřeba získání vyšší úrovně své odbornosti umožňující kariérní postup
D.) Působení v dynamicky se rozvíjejících odvětvích (jako například IT), kde samostudium představuje ztrátu času a efektivnější je pokročit pod dohledem specialistů z dané oblasti
… a jiné.

Podle čeho se určuje rozsah potřebné rekvalifikace?

Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikovaných formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání

Kdo má nejčastěji potřebu rekvalifikace?
Kdokoliv, kdo si uvědomuje, že svět kolem něj se naustále mění a on nechce být pouze součástí „komparsu“.